DE EN PLDofinansowania

MAJET KEMPA, MIKOŁAJCZYK SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla MAJET KEMPA, MIKOŁAJCZYK S.J”.
Celem projektu: pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.
Planowany efekt: zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
Wartość projektu: 59 273,73 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 59 273,73 zł
© Copyright 2017 - 2024, MAJET. All rights reserved.

MAJET
Międzyrzecka 145
43-382 Bielsko-Biała
T: +48 33 818 37 20
E: biuro@majet.pl
www.majet.pl

© Copyright 2017 - 2024, MAJET. All rights reserved.